d'Ancona bepleit code tegen racisme

BRUSSEL, 10 JUNI. Oud-minister en Europarlementariër H. d'Ancona (PvdA) wil een gedragscode voor politici als zij spreken over het vreemdelingenbeleid. Zo'n code zou zowel voor Europese als nationale politici moeten gelden, en moet “voorkomen dat de angstgevoelens van burgers onnodig worden vergroot”, zo verklaarde ze tegenover deze krant. De onderlinge afspraak moet er ook toe bijdragen dat “politici hun eigen eerder opgestelde verklaringen tegen racisme en vreemdelingenhaat serieus nemen”.

Het voorstel staat in een ontwerp-resolutie die d'Ancona, vice-voorzitter van de socialistische fractie in het Europees Parlement, aan datzelfde parlement wil voorleggen. Volgens de ontwerpresolutie zou de gedragscode politici moeten verplichten om zich te “onthouden van uitlatingen, standpunten en gedragingen die de kwetsbaarheid van vreemdelingen en ethnische, culturele en religieuze minderheidsgroepen kunnen vergroten”.

Het plan van d'Ancona komt voort uit haar eerdere suggestie om onderzoek te doen naar de mate waarin traditionele partijen om electorale redenen methoden en gedachten van extreem-rechts overnemen. In dit verband betichtte ze eind april VVD-leider Bolkestein van “racistische getinte uitspraken”.

Onafhankelijke onderzoekers moeten bekijken in hoeverre de Europese partijen zich houden aan de gemeenschappelijke Europese afspraken die in 1986 zijn gemaakt ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. d'Ancona noemt een aantal gedragingen die taboe zouden moeten worden verklaard: “Zeggen dat 'stromen immigranten het land inkomen' terwijl dat door allerlei beperkingen allang niet meer het geval is. Suggereren dat buitenlanders hier komen om economische redenen terwijl het overgrote deel hier komt als vluchteling. Het creëren van een angstbeeld rond de islam. Doen alsof polygamie schering en inslag is.”

Steun voor het plan in het Europees parlement is nog zeer onzeker. G. de Vries, aanvoerder van de Europese Liberalen, zegt ernstig te betwijfelen of het voorstel in 1995 of zelfs 1996 op de agenda van het parlement zal komen. Oud-minister H. Maij-Weggen, voorzitster van de CDA-delegatie in het Europees Parlement, noemt het voorstel voor een onderzoek een “goed idee”, maar steunt het voorstel voor een gedragscode niet. “Als er in het politiek debat dingen worden gezegd die je niet zinnen, is het veel beter daar op het moment zelf op te reageren.” VVD-leider Bolkestein laat weten het voorstel niet ter zake doende te vinden omdat “het Nederlandse parlement zijn eigen codes opstelt”, aldus zijn woordvoerder.

    • Kees Versteegh