AOV (2)

Het AOV rekent af met de ingedutte oudere, schrijft A. Mantel, rector van een college in Alkmaar (NRC Handelsblad, 27 mei). Dat is waar. Het AOV laat op een unieke manier zien hoe men niet met elkaar dient om te gaan. Zeker niet in de politiek. Met uitzondering van wat ultra-rechtse politieke groeperingen, maakt het AOV geschiedenis wat betreft politiek handelen in Nederland. Van een ultra-rechtse politieke partij kan men een en ander verwachten maar van een 'normale' politieke club verwacht men in Nederland zoiets niet.

De AOV neem ik niet serieus, integendeel, ik voel plaatsvervangende schaamte als ik deze ouderen politiek zie bedrijven in het belang van vele eenzame ouderen. Ik hoop dat de ouderen, de volgende keer echt wijs geworden, zullen stemmen op een degelijke politieke partij die samen met anderen de belangen van ouderen zal behartigen.

    • Gerard Wijngaards