AOV (1)

Het bericht in NRC Handelsblad van 6 juni dat de heer Batenburg “vrijdagavond samen met de uit de Tweede-Kamerfractie gezette Kamerleden Verkerk en Van Wingerden het hoofdbestuur (van het AOV) heeft ontzet uit zijn bevoegdheden” is onjuist.

Ondergetekende vervult géén bestuursfuncties binnen het AOV. Op de bedoelde vrijdagavond vond een feestelijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de verkiezing van de heer M. Batenburg tot lid van de Eerste Kamer. Ik heb part noch deel aan welk besluit dan ook inzake een ontzetting.

    • W. J. Verkerk