Zonde in Engeland

DE ANGLICAANSE kerk bekrachtigt geen huwelijk tussen een niet eerder gehuwde vrouw en een gescheiden man. 'The Lord gives second chances, but not the Church of England', zo luidt de regel.

Dit voorbeeldje illustreert dat de Anglicaanse kerk het altijd moeilijk heeft gehad met de verhouding tussen moraal en leven. Veel was verboden en werd bestempeld als 'leven in zonde', vooral op het gebied van buitenhuwelijkse relaties en seksualiteit. De schijn moest worden opgehouden, het Christelijke huwelijk stond hoog genoteerd en homoseksualiteit van mannen dan wel vrouwen behoorde tot het zondenpakket.

Maar ondertussen blijkt dat de moraal en het leven zo ver uiteen zijn komen te liggen dat de kerk nu water in haar wijn heeft gedaan. Als de mens niet meer naar de kerk komt, komt de kerk wel naar hem of haar toe en kan de officiële moraal zelfs flink worden bijgesteld. In een rapport dat in opdracht van de Britse staatskerk is opgesteld en onlangs werd gepubliceerd, heet het dat samenleven zonder getrouwd te zijn niet langer mag worden betiteld als 'leven in zonde'. Waarom deze bijstelling? Om principieel-ethische redenen? Neen. Omdat er al zoveel mensen zijn die (ongehuwd) samenleven en omdat in het jaar 2000 waarschijnlijk tachtig procent van de paren zal samenwonen zonder officieel gehuwd te zijn.

OP HAAR MANIER is de Anglicaanse kerk volop in beweging. Op sociaal gebied doet ze geregeld stevige uitspraken en vorig jaar besloot de kerk vrouwen tot het priesterambt toe te laten. Nu volgt een verandering op het gebied van de moraaltheologie. In het rapport wordt 'leven in zonde' geoorloofd verklaard en worden homoseksuele mannen en vrouwen voor de toekomst als leden van de kerk verwelkomd. Reden waarom de aartsbisschop van Canterbury, George Carey (na koningin Elizabeth II de leider van de Anglicaanse kerk) verklaarde dat het rapport “een rijke bron is in het voortgaande proces van debat en verkenning van de ziel”.

Niet uitgesloten is dat voor Anglicaanse gelovigen echtscheiding en hertrouwen na huwelijksontbinding binnenkort ook wordt toegestaan. Dan zou zelfs de Britse monarchie een constitutioneel probleem worden bespaard.