Winstherstel Nieuw Rotterdam en UAP

UAP Nederland en Nieuw Rotterdam Beheer, twee verzekeraars die door hun gezamenlijke moeder, de Franse verzekeraar Groupe UAP, binnenkort worden samengevoegd, hebben hun winst vorig jaar beide fors zien stijgen. Het pro forma gecombineerde netto resultaat bedroeg 17,3 miljoen gulden. In 1993 bedroeg het gezamenlijke verlies 21,4 miljoen. Het totale premie-inkomen steeg van 2,06 tot 2,12 miljard gulden.

Vooral bij Nieuw Rotterdam Beheer (NRB) deed zich een krachtig herstel voor. NRB leed in 1993 nog een fors verlies van bijna 30 miljoen gulden. In 1994 werd dit omgebogen naar 5,5 miljoen winst. Bij UAP, qua premie-inkomen bijna twee keer zo groot als NRB, steeg de winst van 8 naar 12 miljoen gulden.