Tweede Kamer: 'Extra troepen voor Bosnië'

DEN HAAG, 9 JUNI. De Tweede Kamer stemt in met de uitzending van 170 militairen extra naar Bosnië. De SP was als enige partij tegen, VVD en CDA maakten een voorbehoud tijdens het gisteren gehouden debat.

Als de Veiligheidsraad volgende week een zwaardere opdracht aan de multinationale eenheid zou geven, dan willen VVD en CDA opnieuw een debat met de regering over de taken van de mortiercompagnie van de mariniers.

In het debat eisten de fractiewoordvoerders meer duidelijkheid van de ministers Van Mierlo (buitenlandse zaken) en Voorhoeve (defensie) over de opdrachten voor de multinationale eenheid. Een aantal sprekers vreest dat door de nieuwe versterkingen van de VN-vredesmacht UNPROFOR het geweld in Bosnië zal toenemen en de nieuwe troepen misschien tot het opleggen van vrede zullen overgaan in plaats van het handhaven ervan, waarvoor de Veiligheidsraad eerder een mandaat heeft gegeven.

Minister Van Mierlo antwoordde dat het om een zuiver defensieve actie gaat om de troepen, die nu voor de VN humanitaire taken verlenen en de bevolking in de beveiligde gebieden beschermen, beter bij te staan. Hij ontkende dat er sprake is van een 'Vietnamisering' van Bosnië. Ook gaf hij de Kamer de verzekering dat de multinationale eenheid niet gewapenderwijs een corridor van Split naar het belegerde Sarajevo zal openen. “Als zo'n corridor tot stand zal komen, dan is dat met de instemming van de strijdende partijen in Bosnië. Wel kan de nieuwe eenheid dan die corridor gaan beschermen”, aldus Van Mierlo.

Kamerleden braken zich vrij langdurig het hoofd over het feit dat de nieuwe multinationale eenheid met groene helmen zal worden uitgerust in plaats van de VN-kleur blauw. Minister Voorhoeve gaf aan dat het om de veiligheid van de troepen ging. Maar, zo vroeg een aantal Kamerleden, voor die veiligheid was toch in het verleden voor de kleur blauw gekozen? Voorhoeve antwoordde dat nu groen om 'operationele redenen' beter is.

De Nederlandse eenheid zal pas over drieëneenhalve week naar Bosnië kunnen vertrekken omdat de YPR pantserwagens nog moeten worden verbouwd voor de 120mm mortierdragers. De vraag werd niet beantwoord waarom daar niet eerder aan was begonnen. Voorhoeve zei dat de kans bestaat dat de Nederlandse troepen in het 'veilige gebied' Srebrenica kunnen worden vervangen. Het kabinet wil dat de Nederlanders na achttien maanden op 1 juli daar vertrekken. Bij de vervanging gaat het mogelijk om Spanjaarden of Argentijnen en niet om Oekraïeners omdat de VN zich daartegen verzetten. Het VN-commando in het voormalige Joegoslavië heeft slechte ervaringen met de Oekraïeners in Bosnië.