Strijd om opvolging Kinkel verdeelt FDP

MAINZ, 9 JUNI. De personele gevechten en de richtingenstrijd binnen de FDP, de aangeslagen kleinste Duitse, liberale regeringspartij, zijn vlak voor haar vandaag begonnen driedaagse partijcongres verder verscherpt. Volgens sommige sombere FDP-congresgangers zou de partij door deze tegenstellingen zelfs kunnen breken. De strijd spitst zich toe op de vraag wie de opvolger moet worden van de wegens een reeks verkiezingsnederlagen aftredende Klaus Kinkel als partijvoorzitter: Wolfgang Gehrhart, favoriet van de partijtop, of oud-minister Jürgen Möllemann, die zich twee weken geleden kandidaat stelde.

Een belangrijke reden voor de opgelopen spanning is dat Möllemann heeft laten doorschemeren dat hij, als hij wordt gekozen, zittende FDP-ministers én de fractieleider in de Bondsdag wil laten vervangen. Volgens Möllemann zijn zij als leden van de partijtop verantwoordelijk voor de slechte toestand waarin de partij zich bevindt. Het gaat volgens hem niet aan alleen de partijvoorzitter te vervangen. Gerhardt is al tien jaar een van de FDP-ondervoorzitters en dus medeverantwoordelijk, vindt Möllemann.

Het congrespresidium heeft besloten de voorzittersverkiezing zonodig van vanavond naar morgen te verplaatsen. Het wil voorkomen dat de deelnemers aan het debat in tijdnood komen. Enkele zittende bestuursleden hebben al aangekondigd dat zij zullen aftreden als Möllemann wordt gekozen. Kinkel, vice-kanselier en minister van buitenlandse zaken, zou in dat geval “binnen 24 uur” als minister aftreden, heet het. Dan zou zelfs het voortbestaan van de Duitse regeringscoalitie in het geding kunnen komen.