Sport en onderwijs gaan samenwerken

DEN HAAG, 9 JUNI. De georganiseerde sport gaat nauw samenwerken met leraren lichamelijke opvoeding. Sportbonden, de sportkoepel NOC*NSF en de Koninklijke Vereniging van Leraren in de Lichamelijke Opvoeding (KVLO) hebben een actieplan opgesteld dat de overheid moet overtuigen het bewegingsonderwijs te verbeteren. Lichamelijke opvoeding als examenvak voor havo en vwo is één van de aanbevelingen.