Rotterdam staakt medewerking aan plan stadsprovincie

ROTTERDAM, 9 JUNI. De Rotterdamse gemeenteraad heeft gisteren besloten geen medewerking meer te verlenen aan de vorming van de stadsprovincie in haar huidige vorm. Wethouder Kombrink heeft zijn portefeuille regiovorming ingeleverd, maar mag van de raad aanblijven als wethouder.

Eind maart heeft een meerderheid van de Rotterdamse raad besloten deze stap te nemen, mocht de bevolking in het referendum tegen de stadsprovincie stemmen. Alleen de VVD en het CDA weigerden zich aan de uitslag van het referendum te binden, maar beide partijen comformeerden zich gisteren wel aan het meerderheidsstandpunt van de raad. Woensdag wees het Rotterdamse referendum uit dat 86,4 procent van de bevolking de stadsprovincie en de daaraan gekoppelde opdeling van de stad in tien of elf gemeenten van de hand wijst.

De 'lex specialis' en de splitsingswet, die respectievelijk de inrichting van de stadsprovincie Rotterdam en de afsplitsing van Zuid-Holland regelden, zullen in de Tweede Kamer pas na het zomerreces worden behandeld, in plaats van in juni. Wel zal de Kamer snel praten over de nu ontstane impasse, zo heeft de Kamercommissie voor binnenlandse zaken gisteren bepaald. De fracties willen dat staatssecretaris Van de Vondervoort de huidige plannen aanpast; zij hoopt op een nieuw voorstel uit Rotterdam.

Tijdens de bijzondere zitting van de Rotterdamse gemeenteraad namen de collegepartijen gisteren een motie aan waarin het college wordt gevraagd snel een 'agenda voor de toekomst' te presenteren om tot een nieuw model voor een regiobestuur te komen. Fractieleider Dekker van het CDA noemde de 'lex specialis' een “pakket waar nog best verder aan gesleuteld kan worden”. Ravestein van D66 pleitte daarentegen voor een nieuw begin: “Deze ingezakte taart moeten we niet opnieuw opspuiten.” Ook de raad beseft dat de buurgemeenten niet kunnen instemmen met een ongedeeld Rotterdam binnen de stadsprovincie. “Dat zou een dolfijn in een huiskameraquarium zijn”, aldus raadslid Den Braber (klein rechts). En als Rotterdam zelf mag beslissen over haar opdeling, mag Schiedam ook per referendum beslissen over een eventuele annexatie in een 'agglomeratiegemeente', zo werd gesteld.

Wethouder Kombrink had 'smorgens in een brief zijn portefeuille regiovorming ter beschikking gesteld en de raad gevraagd het vertrouwen in hem uit te spreken. Dat kreeg hij gisteren van de hele raad, zelfs van de uiterste linkervleugel. Met een “van mij maggie blijve” zette Van der Scheur van Solidair '93 de toon en ook de Stadspartij gunde Kombrink een kans ter “reclassering”. Bij een PvdA-motie waarin Kombrink omstandig werd geprezen, stemde een minderheid echter tegen: zo'n liefdesbetuiging was de oppositie te gortig. Het college krijgt enkele weken de tijd om de portefeuilles te herverdelen. Een ander twijfelgeval was havenwethouder Smit (CDA), die in de aanloop naar het referendum enkele malen met zijn portefeuille heeft gezwaaid. Hij stelde opnieuw zijn aanblijven afhankelijk van het besluit dat de Tweede Kamer over de stadsprovincie neemt.

De Stadspartij kraaide gisteren victorie in de gemeenteraad. Met zichtbaar genoegen wreef met name raadslid Kneepkens zout in de wonden van de collegepartijen. In een rede onder de titel 'enge plannen, enge mannen' noemde hij de 'onthoofding' van Rotterdam het resultaat van drie eeuwen samenzwering van het regentendom tegen de grote stad. Ook staatssecretaris “Van de Variantenvoort” moest het ontgelden en natuurlijk burgemeester Peper. “Zegt u nu eens hardop 'Ik ben tegen de opdeling van Rotterdam', dan zal ik een stuk rustiger slapen”, eiste Kneepkens van Peper. “Een onrustige nacht kan er nog wel bij”, antwoordde deze. De PvdA eiste dat het college de stadsprovincie in haar huidige vorm niet alleen formeel, maar ook in het “lobby-circuit” zou verwerpen.

Burgemeester Peper dreigt in een moeilijke situatie terecht te komen. Als burgemeester van Rotterdam dient hij het beleid van de raad uit te voeren, maar krachtens de wet is hij tevens voorzitter van de Stadsregio, het huidige samenwerkingsorgaan van Rijnmondgemeenten. De Stadsregio riep de Tweede Kamer gisteren op de 'lex specialis' en de splitsingswet snel te behandelen en vroeg van Rotterdam een alternatief voor de opsplitsing van de stad in tien of elf gemeenten. Peper noemde zijn positie gisteravond “ietwat schizofreen”. “Ik kan niet uitsluiten dat ik in de toekomst het voorzitterschap moet neerleggen, want ik ben allereerst burgemeester van Rotterdam. Het wordt voorzichtig manoeuvreren.”