Raad pareert kritiek van Rekenkamer

DEN HAAG, 9 JUNI. De Ziekenfondsraad is verbaasd over de beschuldiging van de Algemene Rekenkamer dat de subsidieverlening van de raad niet altijd zou voldoen aan de uitgangspunten die de minister van volksgezondheid en de raad zelf daarvoor hebben opgesteld. Deze conclusie trok de Rekenkamer uit een onderzoek naar het verlenen van subsidies door de Ziekenfondsraad, waarvan de resultaten gisteren zijn gepresenteerd.

De raad wijst er op dat alle subsidieregelingen die de Rekenkamer heeft onderzocht zijn goedgekeurd door de minister van volksgezondheid en dat de subsidieverlening daarmee voldoet aan de door de minister gestelde eisen. In de periode 1989-1994 verstrekte de raad voor ruim dertien miljard gulden aan subsidies.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat subsidies van de raad die tijdelijk bedoeld zijn, jaar na jaar worden verlengd. Een belangrijke oorzaak is de trage besluitvorming over de stelselherziening in de gezondheidszorg, een proces dat nu ongeveer tien jaar loopt. Voorgenomen maatregelen werden steeds bijgesteld.

De Ziekenfondsraad is met de Algemene Rekenkamer van oordeel dat subsidiëring van zorgvoorzieningen van tijdelijke aard moet zijn en heeft daarom herhaaldelijk bij de politiek aangedrongen op besluitvorming over de stelselwijziging.