Proef met rijden op vluchtstrook in strijd tegen files

DEN HAAG, 9 JUNI. Om files te bestrijden overweegt minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) de vluchtstrook open te stellen voor verkeer. Jorritsma schrijft in haar tweede 'file-brief' dat zij gaat onderzoeken onder welke voorwaarden experimenten met het gebruik van de vluchtstrook mogelijk zijn.

De tweede file-brief borduurt voort op maatregelen die werden aangekondigd in de eerste brief van vorig jaar oktober, waarin de minister stelde dat voor het bestrijden van files de medewerking nodig is van andere overheden, van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarmee is de afgelopen maanden overleg gevoerd.

Jorritsma schrijft nu dat gemeenten en provincies meer bevoegdheden zullen krijgen door hun vanaf volgend jaar de beschikking te geven over het geld voor kleinere investeringen (tot 25 miljoen gulden) in infrastructuur. Eerder al besloot het kabinet voor volgend jaar 1 miljard extra uit te trekken voor snelheidsverhogende maatregelen in het openbaar vervoer in de grote steden. In 1996 wordt bovendien de NS volledig verzelfstandigd, zodat gemeenten en provincies dan desgewenst treindiensten kunnen inkopen.

Volgens Jorritsma is het nodig dat vooral in de Randstad meer gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer, van carpoolen en de fiets. De maatregelen die zij nu neemt om files te bestrijden, maken die slechts “beheersbaar” tot ongeveer het jaar 2000, schrijft ze. Het gaat om zaken als het sneller opruimen van wrakken na ongelukken, betere verkeersinformatie, meer informatiepanelen boven de weg, een betere spreiding van het onderhoud aan de weg en een beperkt inhaalverbod voor vrachtauto's.

Verder zal een aantal knelpunten in de infrastructuur versneld worden opgelost, zoals de bruggen bij Zaltbommel en Vianen. Bij Rotterdam komt misschien een rijstrook voor vrachtauto's, tussen Lombardijen en de Ridderster (A15/A26).

Voor de langere termijn moet aan andere oplossingen worden gedacht, schrijft de minister. Zo zal dan het rekeningrijden worden ingevoerd, een systeem van elektronische tolheffing waarbij tijdens bepaalde uren moet worden betaald voor het weggebruik. Jorritsma wil het verschil tussen de vaste en de variabele autokosten vergroten, zodat mensen zich bewuster worden van de kosten van het autogebruik.

Tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van verkeer en vervoer, gisteren in Wenen, pleitte zij daarom voor hogere accijnzen op diesel en benzine, en voor een gezamenlijke inzet voor de invoering van rekeningrijden. Over het verband tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening merkt Jorritsma in haar file-brief op, dat in de Randstad wellicht “meer lightrail systemen” moeten komen, een tussenvorm van trein en tram.