Muzen

In het artikel 'De Muzen achter de koeiestal' (CS 19 juni) stond geschreven dat op het in Vichten gevonden mozaïek de muze Urania staat afgebeeld met een wereldbol in haar hand. De Romeinen wisten nog niet dat de aarde een bol was; dat merkte Columbus pas toen hij er aan 't eind van zijn reis tot zijn verbazing en opluchting niet af viel.

Wat Urania op de bij het artikel geplaatste foto in haar rechterhand houdt is een astrolabium, een schijfvormig instrument om aan de hand van de stand van zon, maan en sterren onder andere het uur van de dag of de nacht te bepalen.

    • K.A. Citroen