MENSENRECHTEN

Het Europese Hof voor de rechten van de mens heeft gisteren de Turkse regering bevolen schadevergoeding te betalen aan een aantal mensen die onredelijk lang hebben gevangengezeten. Onder hen zijn twee communisten-leiders die tweeëneenhalf jaar hebben vastgezeten voor ze werden vrijgesproken. Het was de eerste uitspraak van het Hof in een reeks klachten tegen Turkije. De Turkse regering heeft de bevoegdheid van het Hof in 1990 erkend.