Jeltsin legt conflict met Doema bij

MOSKOU, 9 JUNI. Afgevaardigden van de Doema, het Russische parlement, en president Jeltsin hebben gisteren overeenstemming bereikt over de parlementsverkiezingen van december. Het akkoord maakt een eind aan de impasse die vorige maand ontstond toen Jeltsin een wet op de verkiezingen met een veto torpedeerde en de voorbereidingen van de verkiezingen stillegde.

In het compromis ziet Jeltsin af van zijn eis dat driehonderd van de 450 leden van de Doema volgens het districtenstelsel en honderdvijftig leden volgens nationale partijlijsten worden gekozen. Jeltsin stemt er nu mee in dat de helft van de Doemaleden volgens het disctrictenstelsen en de andere helft via partijlijsten worden gekozen.

De Doema gaat er in het compromis mee akkoord dat het aantal in Moskou wonende kandidaten op de partijlijsten wordt beperkt om de Russische regio's een betere vertegenwoordiging in het parlement te geven. Ook ziet de Doema af van de eis dat alle leden van de regering die kandidaat voor een parlementszetel zijn voor de verkiezingen moeten aftreden. Op grond van de gisteren gemaakte afspraken mogen leden van de regering geen aan hun baan verbonden privileges gebruiken in de verkiezingscampagne.

De Doema stemt vandaag in met het akkoord van gisteren. Daarna moeten de andere kamer van het Russische parlement, de Federatieraad, en president Jeltsin het nog goedkeuren. De Federatieraad heeft zich tegen een aantal bepalingen in het ontwerp van het compromis gekeerd. (Reuter)