Havermans wil geen referendum Den Haag

DEN HAAG, 9 JUNI. Als het aan burgemeester A. Havermans van Den Haag ligt, komt er in zijn stad geen referendum over de vorming van de stadsprovincie Haaglanden en de eventuele opsplitsing van de stad Den Haag. Dat zei Havermans gisteren op een bijeenkomst in Den Haag.

Havermans, tevens voorzitter van het stadsgewest Haaglanden waarin zestien gemeenten in de Haagse regio de vorming van de stadsprovincie voorbereiden, verklaarde nog steeds te geloven in het proces dat uiteindelijk tot regiovorming zal leiden, ook na de negatieve uitslag van de referenda in Amsterdam en Rotterdam.

Havermans ziet weinig reden voor het houden van een referendum. Havermans: “Er is een Kaderwet die voorziet in de vorming van stadsprovincies. Er is een regeerakkoord waarin staat dat hiernaar gestreefd zal worden. En er ligt sinds kort een kabinetsbesluit dat er voorlopig drie stadsprovincies zullen komen. Dus om nu net als Amsterdam en Rotterdam referenda te gaan houden waarin alléén de bewoners van de centrumgemeente zich mogen uitspreken, waarin vragen over de vorming van de stadsprovincie en de opsplitsing gemengd zijn, en bovendien op een moment waarvan ik zeg: 'hoe kom je erbij' - nee. Wij komen pas toe aan een discussie over een eventuele opdeling van de stad aan het einde van een proces waar we nu met z'n allen aan bezig zijn. We zijn blij dat we die volgorde gekozen hebben. Amsterdam en Rotterdam kunnen met onze ervaringen hun voordeel doen.”

Door de afwijzende reacties in Amsterdam en Rotterdam lijkt de kans kleiner geworden dat ook Haaglanden aanstuurt op opsplitsing van Den Haag. Projectleider Haaglanden N. Roest van het ministerie van binnenlandse zaken: “Het is niet helemaal duidelijk of Amsterdam en Rotterdam tegen de vorming van de stadsprovincie zijn of alleen tegen de opsplitsing van de stad. Ik denk dat de bevolking vooral vanuit de onderbuik heeft gestemd tegen opsplitsing van haar stad. Daar moet Haaglanden dus rekening mee houden. Ik kan me voorstellen dat je Haaglanden ongesplitst laat.”

Met name de gemeenten in de directe omgeving van Den Haag hebben moeite met de centrale rol die de stad zal spelen. Wassenaar heeft de medewerking aan de vorming van de stadsprovincie stopgezet. De Wassenaarse wethouder C. Aptroot verklaarde gisteren meer te zien in een sterk 'tussenbestuur' en opdeling van de provincie Zuid-Holland in een noordelijk en zuidelijk deel.