Gemeenteraad gaat akkoord; Amsterdam mag kabelnet aan A2000 verkopen

AMSTERDAM, 9 JUNI. Een ruime meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad stemt in met de verkoop van het kabelnet aan een consortium van Philips Electronics en het Amerikaanse telecombedrijf US West, A2000.

Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de raadscommissie mediazaken. Het kabelnet van Amsterdam, Landsmeer, Ouder Amstel, Purmerend en Zaanstad wordt voor 700 miljoen gulden aan het consortium A2000 verkocht.

Tijdens de commissievergadering werd een verzoek ingediend om dit besluit aan een referendum te onderwerpen. De voltallige gemeenteraad moet daarover beslissen.

Het voorstel van wethouder F. de Grave (media) om de aandelen van de gemeente in Kabeltelevisie Amsterdam (KTA) te verkopen aan A2000, werd gesteund door alle partijen, behalve door de Groenen, die bang zijn dat Amsterdam de kabel te goedkoop van de hand doet.

In het contract is vastgelegd dat de nieuwe eigenaar zich verplicht tot het doorgeven van een basispakket van 20 tot 26 tv-kanalen en 30-39 radiokanalen tegen het huidige tarief. Dat mag alleen worden verhoogd met de inflatie-index. De rest van de ruimte op de kabel mag KTA naar eigen believen verdelen.

De samenstelling van het basispakket is aan de nieuwe eigenaar, al moet die zich laten adviseren door een Algemene Programma Raad. Tot nu toe werd de gemeente als eigenaar van KTA geadviseerd door de Amsterdamse Programma Raad. In de nieuwe programmaraad zullen ook de andere deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd.

De Grave feliciteerde zichzelf en Amsterdam gisteren met een 'uitmuntende zaak'. Raadslid L. Cornelissen (D66) vroeg zich wel af of de programmaraad voldoende waarborg biedt voor het goedkope basispakket. Blijkens het contract kan de nieuwe eigenaar van KTA “van dit advies alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken, indien daarvoor zwaarwegende, de normale exploitatie van het basispakket belemmerende gronden aanwezig zijn”. Volgens gemeente-advocaat Wiarda is deze bepaling een 'driedubbel anker' voor handhaving van het basispakket.

Reden voor het gemeentebestuur het kabelnet te verkopen, is dat de kabel binnenkort ook geschikt kan worden gemaakt voor het doorgeven van telefoonsignalen en daarmee een 'oprit' wordt voor de digitale snelweg. Volgens De Grave ontbreekt het Amsterdam aan de expertise en de middelen om de daarvoor benodigde investeringen te doen. Tegenstanders van de verkoop vrezen dat A2000 op deze manier een te grote greep op de elektronische communicatie zal hebben en de toegankelijkheid van de digitale snelweg in belangrijke mate zal beheersen.

De opbrengst van de verkoop (voor Amsterdam geschat op netto zo'n 400 miljoen) zal worden gereserveerd voor de vernieuwing van de Bijlmermeer en volkshuisvesting. Naar de nieuw te bouwen wijk IJburg gaat naar schatting 235 à 240 miljoen gulden.