Geen overheidsorders; Kamer: straf schenders wet allochtonen

DEN HAAG, 9 JUNI. De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer willen werkgevers die weigeren mee te werken aan de allochtonenwet, uitzonderen van overheidsopdrachten.

Als werkgevers dan nog geen gevolg geven aan de wet, willen deze partijen nog zwaardere maatregelen nemen, zoals een quotering.

Oppositiepartij CDA is het hiermee oneens en wil de wet intrekken, omdat deze niet blijkt te werken. De VVD wil de werkgevers nog even de tijd gunnen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en eventueel sancties treffen.

Minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) wil bedrijven nog niet dwingen te registreren hoeveel allochtonen ze in dienst hebben, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Wel beraadt hij zich op “stappen die op korte termijn de maatschappelijke motivatie tot evenredige participatie van allochtonen op de arbeidsmarkt kunnen versterken”.

Van de Nederlandse ondernemingen met meer dan twintig werknemers blijkt 1,8 procent te hebben voldaan aan de wettelijke verplichting om bij de Kamers van Koophandel te laten registreren hoeveel allochtonen ze in dienst hebben. Van de dertien ministeries bleken er gisteren vier aan de wet te hebben voldaan.

De Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA) - kortweg allochtonenwet - trad op 1 juli 1994 in werking. De wet verplicht alle werkgevers die ten minste 35 werknemers in dienst hebben, binnen hun onderneming te streven naar een evenredige vertegenwoordiging van allochtone werknemers. Daarvan is sprake als het aantal allochtonen dat binnen een bedrijf werkzaam is, een afspiegeling is van het aantal allochtonen in de betreffende regio.

Vertegenwoordigers van de werkgevers kenschetsen de wet als “onzinnig” en dringen aan op intrekking. Het CDA, dat als enige grotere partij tegen de wet was, is het hiermee eens. “Als een wet niet uitvoerbaar blijkt te zijn, of niet tot het gewenste resultaat leidt, dient die te worden ingetrokken”, zegt CDA-Tweede Kamerlid A. Doelman-Pel desgevraagd.

Vertegenwoordigers van PvdA, D66 en GroenLinks pleiten daarentegen voor strengere maatregelen. “Als een wet eenmaal is aangenomen, dan hebben partijen zich daar in een democratie hoe dan ook aan te houden”, zegt D66-fractievoorzitter G.J. Wolffensperger.

Volgende week donderdag zal in de Kamer over de wet worden gedebatteerd. De woordvoerders van PvdA, D66 en GroenLinks, A. Apostolou, L. Groenman en P. Rosenmöller laten weten voorstander te zijn van contract compliance: het verstrekken van overheidsopdrachten aan louter die ondernemingen die voldoen aan de allochtonenwet. De VVD gunt de werkgevers nog enig uitstel, maar wil dan sancties opleggen. Op niet registreren staat een boete van maximaal 25.000 gulden of een jaar gevangenisstraf.