Geen geld overheidsbegroting; Beperkte steun Japanse banken in schuldsanering

TOKIO, 9 JUNI. De Japanse regering wil opnieuw de banken bijstaan in de sanering van hun enorme hoeveelheid oninbare leningen. In noodgevallen springt de centrale bank bij, maar er komt geen overheidssteun in de vorm van begrotingsgeld of belastingvoordelen.

De banken in Japan hebben zeker 40 biljoen yen (745 miljard gulden) aan dubieuze leningen, kredieten waarover meer dan zes maanden geen rente of aflossing is betaald. Het probleem ontstond door het uiteenspatten van de 'zeepbel-economie' van de jaren tachtig. De prijzen van aandelen en onroerend goed schoten in die periode naar ongekende hoogten. Toen ze vervolgens net zo hard weer omlaag gingen, konden talloze debiteuren niet meer aan hun verplichtingen voldoen.

Minister van financiën Takemura verklaarde gisteren bij de presentatie van zijn plannen dat het probleem van dubieuze leningen sinds de periode kort na de oorlog niet meer zo ernstig is geweest. De maatregelen die hij in het vooruitzicht stelde, zijn in het algemeen weinig concreet. De minister sprak niettemin van “een drastisch en positief pakket” dat het probleem binnen vijf jaar uit de wereld helpt.

Behalve de centrale bank kan ook de Deposit Insurance Corporation of Japan een rol spelen. Deze overheidsinstelling zorgt voor schadeloosstelling van depositohouders bij banken die failliet gaan. Maar de oplossing van het probleem moet vooral van de banken zelf komen. Zij moeten werken aan kostenverlaging en reductie van het personeel, vooral op managementniveau. De regering van haar kant zal fusies bevorderen om het bankwezen te versterken en zal meer openheid verlangen over de omvang van de dubieuze leningen.

Bankanalisten zijn niet erg enthousiast over het plan van Takemura. Brian Waterhouse, analist bij James Capel Ltd, zei te verwachten dat het nog maar een eerste stap is en dat er later meer maatregelen komen. Teleurgesteld is hij over het uitblijven van belastingmaatregelen. “Japan is voor zover ik weet het enige land dat het afschrijven van dubieuze leningen nog belast. Als dat niet meer gebeurt, kan de afschrijving tweemaal zo snel plaatshebben”. (Reuter, KRF)