Een weldadige leegte

De landschapsarchitect Adriaan Geuze heeft volgens Tracy Metz (CS 19 mei 1995) op de Binnenrotte in Rotterdam een weldadige leegte geschapen. Een wat cynischer lezing van dit gebied zou kunnen luiden dat op deze plek in het centrum van de stad de herinnering aan het bombardement levend wordt gehouden. De inrichting van deze ruimte met zijn lichtmasten op Kleinpolderpleinhoogte is eerder vervreemdend dan weldadig te noemen.

Op geen enkele manier is geprobeerd de kloof tussen de stadsdelen aan weerszijden van de Binnenrotte te dichten. Typerend voor Rotterdam geldt ook hier weer het primaat van het nieuwe: het bestaande, waaronder de Laurenskerk, heeft zich maar te schikken naar het dictaat van de leegte. Het gevolg is dat de gebouwen langs de markt incidenten lijken die elke binding met de omgeving missen.

“Een van de weinige plekken in Rotterdam waar je van je af kunt kijken” beweert Geuze. Gesteld dat die behoefte bestaat, kan zij een paar stappen verder aan de Maas voldoende worden bevredigd.

    • Huub Thomas