D66: onrust over keus van fractie voor parallelle baan

DEN HAAG, 9 JUNI. Het hoofdbestuur van D66 is ongerust over het standpunt van de fractie inzake de uitbreiding van Schiphol. Terwijl de fractie, net als het kabinet, de aanleg voorstaat van een vijfde parallelle baan (5P), wil het hoofdbestuur dat alle mogelijkheden worden benut die kunnen zorgen voor “een slot op Schiphol”. Zo'n mogelijk 'slot' op verdere groei van de luchthaven is de aanleg van een gedraaide baan (5G).

Het hoofdbestuur heeft de fractie deze week een brief gestuurd, waarin deze wordt herinnerd aan de uitspraken van het D66-congres van maart. Behalve over de Betuwelijn, zijn toen ook twee moties aangenomen over de uitbreiding van Schiphol. Het hoofdbestuur schrijft nu dat “de belangrijkste beweegredenen voor beide moties de zorgen voor het milieu zijn”. Het tekent daarbij aan dat de indiener van de moties, Michiel Ruis, meent dat moet worden gekozen voor een gedraaide baan, waar ook de milieubeweging voorstander van is.

D66-woordvoerder Van 't Riet interpreteert de brief van het hoofdbestuur niet als een manier om haar “onder druk te zetten”, zei ze vanmorgen. “In de moties van het partijcongres staat dat we voor de vijfde gedraaide baan moeten kiezen als deze gelijkwaardig is aan de vijfde parallelle baan. Van gelijkwaardigheid is volstrekt geen sprake. Ik kan dus in alle vrijheid voor 5P kiezen.” Van 't Riet wil de groei van Schiphol inperken tot 40 miljoen passagiers door onder andere de geluidsoverlast “keihard” te begrenzen tot 10.000 gehinderde woningen.

Eerder vroegen PvdA en GroenLinks om extra onderzoek naar de gedraaide baan. Dit gebeurde naar aanleiding van een in opdracht van de Tweede Kamer verricht onderzoek, waarin het ingenieursbureau Oranjewoud stelt dat de mogelijkheden van 5G onvoldoende zijn onderzocht.