China vreest radicale vrouwen

ROTTERDAM, 9 JUNI. Toen China zich in 1990 aandiende als gastland voor de vierde VN-conferentie voor vrouwen stond veel op het spel voor de leiders in Peking. Zo was er de Chinese autoriteiten veel aan gelegen hun internationale reputatie te verbeteren. De bloedige onderdrukking van het protest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking het jaar ervoor had immers geleid tot scherpe kritiek die tot gevolg had dat de belangstelling van internationale bedrijven voor China verminderde. Met het binnenhalen van een grote conferentie verwachtten de Chinese leiders het vertrouwen van de internationale gemeenschap te kunnen herwinnen en de weggejaagde buitenlandse investeerders terug te lokken.

Maar vijf jaar nadat Peking zijn aanbod deed, is de internationale status van China aanmerkelijk veranderd. In politiek opzicht heeft China zich steeds meer ontpopt als een wereldmacht waar ter dege rekening mee moet worden gehouden. En ook economisch is het land enorm gegroeid. De Chinese autoriteiten doen dan ook nu duidelijk minder hun best om te behagen.

Het besluit van Peking in april de lokatie van het forum van niet-gouvernementele organisaties op de conferentie te veranderen, past geheel in de huidige Chinese lijn. De Chinese leiders doen wat zij willen en laten zich door niemand van de wijs brengen.

Vermoed wordt dat Peking heeft besloten de conferentie te verplaatsen naar Huairou, ruim vijftig kilometer ten noorden van Peking, om de situatie in september beheersbaar te houden. Naast de 7.000 afgevaardigden uit 180 landen die de officiële VN-conferentie zullen bijwonen, komen nog eens bijna 40.000 deelnemers af op de NGO-conferentie.

Onder hen bevinden zich veel vrouwengroepringen die in de ogen van de Chinese leiders gevaarlijk en radicaal zijn. Zo zullen er NGO's komen die uitgesproken meningen hebben over geboorteregeling, mensenrechten en gelijkheid in sekse. De Chinese autoriteiten zijn als de dood dat radicale vrouwengroeperingen de straat op gaan, of erger, naar het Plein van de Hemelse Vrede marcheren, om daar extreme standpunten te verkondigen. “Wat als lesbische vrouwen in het openbaar gaan zoenen of topless over straat gaan wandelen?”, aldus een Chinese commentator tegenover het Amerikaanse blad Time.

De Chinese autoriteiten zijn van mening dat de vrouwengroeperingen hun radicale ideeën maar in Huairou, ver weg van de hoofdstad, moeten ventileren. De organisatie van Forum is daar nu mee akkoord gegaan, ondanks de gebrekkige faciliteiten en het aantal te overbruggen kilometers. Want in ruil daarvoor worden 16.000 extra accreditaties verstekt waarmee in totaal bijna 40.000 vrouwen aanwezig zullen zijn die verwachten tot ver in China hun stem te kunnen laten horen.