Akkoord bereikt over CAO arbeidsbureaus

DEN HAAG, 9 JUNI. De acties van het personeel bij de arbeidsbureaus gaan niet door omdat de vakbonden gisteravond met de directie van Arbeidsvoorziening een akkoord over de CAO bereikten.

De CAO geldt voor twee jaar. In die periode krijgen de werknemers geen loonsverhoging. Voor de meesten van hen gaat de werkweek terug van 38 naar 36 uur. Er komen experimenten met een vierdaagse werkweek. De werktijden worden zo worden geflexibiliseerd dat het personeel maximaal twee avonden per week en op zaterdag kan gaan werken, met daarvoor toeslagen van respectievelijk 15 procent en 30 procent. Om het aantal gewerkte uren te kunnen vaststellen, komt er een prikklok in de arbeidsbureaus.

De dienstenbonden hebben gisteren met de werkgeversorganisatie van de uitzendbureaus eveneens een akkoord gesloten. Dit houdt in dat de 130.000 uitzendkrachten per 1 juli er 1,5 procent in salaris op vooruitgaan.

Twee weken geleden stelde de vakbond AbvaKabo de directie van Arbeidsvoorziening een ulitimatum dat 6 juni afliep. Zou de directie niet over het CAO-bod van de bonden willen onderhandelen, dan volgden er met ingang van 12 juni acties en mogelijk stakingen bij de arbeidsbureaus, zo luidde het dreigement.

De vakbonden stellen nu op grond van het CAO-akkoord dat het dreigende verlies van 2300 arbeidsplaatsen bij Arbeidsvoorziening definitief van de baan is en dat de vermindering van de werkgelegenheid geheel via korter werken en natuurlijk verloop wordt gerealiseerd. De garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen, hebben de bonden overigens alleen voor 1995 en 1996, zo blijkt uit het akkoord.

Voor het overige is deze afspraak gebaseerd op het voorlopige Ondernemingsplan van de directie. De directie denkt daarbij het aantal arbeidsplaatsen tot 7000 terug te brengen, een vermindering ten opzichte van nu met 750. Maar of dit ondernemingsplan door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) wordt overgenomen, staat allerminst vast. De werkgeversorganisaties in het CBA hebben grote bezwaren tegen dit ondernemingsplan dat 7 juli in het bestuur wordt besproken.

“Als het CBA het ondernemingsplan afwijst, dan is dat een probleem voor de directie”, constateerde een woordvoerster van de AbvaKabo vanochtend. In devoorlopige overeenkomst met de bonden staat dat zodra daarin één onderdeel moet worden gewijzigd, het gehele akkoord opnieuw ter discussie staat.