Vliegers zien mogelijk af van kort geding

SCHIPHOL, 8 JUNI. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) overweegt af te zien van een kort geding tegen de KLM. Dat heeft de voorzitter van de vereniging, Benno Baksteen, vanmorgen meegedeeld.

Aanvankelijk zouden beide partijen morgenmiddag voor de rechter in Amsterdam verschijnen vanwege een cao-conflict uit 1993, waarbij de vliegers hebben afgezien van een loonsverhoging van 2,5 procent in ruil voor een aantal immateriële verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de vliegers. Beloften die de KLM volgens de VNV nimmer is nagekomen, waarna de VNV besloot naar de rechter te stappen.

KLM-president Pieter Bouw wil het betrokken kort geding op zijn beurt aangrijpen om ook de vliegers voor de rechter te dagen. Bouw wil dat de rechter een uitspraak doet die de vliegers verplicht om bemiddeling in het stakingsconflict te accepteren. Een zet die de vliegers pijnlijk heeft verrast. “We kunnen het kort geding morgenochtend desnoods nog afblazen”, zei VNV-president Benno Baksteen vanmorgen. “Er worden plotseling twee zaken door elkaar gehaald. Aan dergelijk publicitair gewin voor de KLM werken wij niet mee”.

Aangezien de externe jurist van de VNV met vakantie is buigen vier 'huisjuristen' van de vliegers zich momenteel over de vraag of het wel verstandig is de KLM morgen voor de rechter te dagen. Inmiddels heeft vandaag de tweede stakingsactie van de KLM-vliegers plaatsgehad. Tussen tien uur vanochtend en vier uur vanmiddag zijn vanaf Schiphol geen KLM-vluchten uitgevoerd. Ruim 100 verkeersvliegers van de KLM waren bij de actie betrokken. In totaal zijn 53 vluchten uitgevallen, waaronder 19 intercontinentaal, die later op de dag alsnog zijn uitgevoerd. In totaal moest de KLM door de staking 25 Europese- en drie intercontinentale vluchten annuleren.

De KLM schat dat het 9.500 van de in totaal 13.000 gedupeerde passagiers toch aan alternatief vervoer heeft kunnen helpen. Een groot aantal passagiers is ondergebracht op vluchten van andere maatschappijen. De staking betrof uitsluitend officiële KLM-vluchten. Martinair, Transavia, Cityhopper of andere maatschappijen waarin KLM deelneemt, konden hun vluchten normaal uitvoeren. Passagiers met bestemming Brussel of Düsseldorf werden met vier bussen vervoerd. “Op zich niets bijzonders, dat gebeurt bij mist ook. We hebben een vervoersplicht. Die voeren we gewoon uit”, aldus een KLM-woordvoerder.

Op Schiphol zelf had de KLM een aantal maatregelen getroffen om het ongemak voor de gedupeerde (transfer)passagiers zoveel mogelijk te beperken. Met mime-spelers en demonstraties van oude ambachten werd geprobeerd de reizigers te verstrooien. De meesten bleken redelijk op de hoogte van de stakingsacties van de vliegers. Een Amerikaan die niet op de hoogte was zei dat hij in de Verenigde Staten wel langere wachttijden op vliegvelden gewend is dan zes uur. Het aantal verbolgen passagiers dat zich bij de lege KLM-balies in de vertrekhal vervoegde bleef beperkt.

Niettemin denkt president Pieter Bouw dat de eerste stakinsactie van de vliegers vorige week dinsdag de KLM een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen gulden heeft gekost. Nog afgezien van het feit dat de betrouwbare naam van de KLM door de acties wordt geschaad. Terwijl Bouw spreekt over een arbeidsconflict en de vliegers reppen over een vertrouwensconflict, hebben de passagiers geen boodschap aan het onderlinge gekrakeel. De reiziger blijft het raar vinden dat hij met een business class ticket in een autobus wordt gezet.

Niettemin zit het conflict tussen de KLM en zijn vliegers momenteel muurvast. De KLM vindt de loonkosten van de vliegers te hoog. Die moeten 20 tot 30 procent omlaag wil de KLM qua kostenbesparing in de pas lopen met zijn belangrijkste Europese concurrenten.

Baksteen begrijpt niet dat de KLM steeds met aanvullende eisen komt. Terwijl beide partijen tot twee keer toe al heel dicht bij een akkoord waren. De VNV heeft prof.dr. W. Albeda benaderd om als bemiddelaar op te treden in het conflict. Dat mislukte omdat hij lid is van de raad van commissarissen van KLM. Daarna is oud-premier B. Biesheuvel benaderd. Hij vindt geen genade in de ogen van de KLM.

    • Marc Serné