Universiteiten moeten meer geld loskrijgen van bedrijven

EDE, 8 JUNI. Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn “absoluut onvoldoende” in staat om financiering los te krijgen van ondernemingen. Dat heeft de vice-voorzittger van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, J. Blankert, gisteren in Ede gezegd bij de viering van het 10-jarig bestaan van de VNSU, de vereniging van de samenwerkende universiteiten.

In ons land dragen ondernemingen niet meer dan 1,1 procent bij aan de financiering van universiteiten en onderzoeksinstituten. In landen als Frankrijk, de VS, Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden en België is de zogeheten contractresearch goed voor 5 tot 10 procent van de financiering.

Met name grote Nederlandse ondernemingen besteden veel onderzoek uit bij buitenlandse kennisinstellingen die alert inspelen op de nieuwe trend: het uitbesteden van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van het eigen bedrijf.

De werkgeversvoorzitter was overigens minder pessimistisch over de positie van Nederland als kennisland dan enkele deskundigen uit de universitaire wereld. Pessimisten voorspellen dat de internationalisering van het bedrijfsleven zo ver zal gaan dat de afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) van multinationals uit ons land zullen vertrekken. Blankert plaatste daar een groot vraagteken bij: “Ik ben ervan overtuigd dat we dat in Nederland zelf in de hand hebben.” In Nederland zijn de investeringen in technologische ontwikkeling vanaf 1987 gedaald van 2,4 tot 1,8 procent van het nationale inkomen. De VS, Duitsland, Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk en kleine landen als Zweden, Zwitserland en Finland laten ons land met percentages van 2,1 tot 3 ver achter zich.

Door de enorme internationale concurrentie dient ons land het maximale rendement te halen uit de uiterst kostbare R&D. Blankert bepleitte een “projectmatige samenwerking” tussen ondernemingen en kennisinstellingen. De overheid kan dat stimuleren door een deel van de financiering van publieke kennisinstellingen te koppelen aan het verwerven van opdrachten van ondernemingen. (ANP)