Uitgelekte ontwerp-tekst; G7 wil meer IMF-geld voor acute crises

WASHINGTON/OTTAWA, 8 JUNI. De groep van zeven industrielanden (G7) wil dat landen waar zich een 'Mexico-crisis' voordoet, snel toegang krijgen tot middelen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) om een financiële ineenstorting te voorkomen.

Dit blijkt uit het ontwerp-communiqué van de G7 (VS, Japan, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië). De concept-verklaring lekte in Ottawa uit via een Canadese oppositiepartij. In Washington werd de tekst vervolgens verspreid door particuliere organisaties die actie voeren tegen de Bretton-Woodsinstellingen IMF en Wereldbank. Het 11 pagina's tellende document is opgesteld door de zogenoemde sjerpa's, topfunctionarissen uit de zeven landen die de top, van 15 tot 18 juni in het Canadese Halifax, voorbereiden. In Halifax zal de toekomstige rol van internationale instellingen op financieel en economisch gebied een belangrijk gespreksonderwerp zijn.

De G7 beveelt het IMF aan de middelen van de zogenoemde Algemene Leningenovereenkomst (GAB) te verdubbelen. Volgens dit arrangement stellen de G10-landen - G7 plus Nederland, Zweden, België en Zwitserland alsmede Saoedi-Arabië - maximaal 18,5 miljard dollar beschikbaar voor leningen. In de concept tekst worden “andere landen” uitgenodigd zich bij het arrangement aan te sluiten.

Tijdens de recente halfjaarvergadering van het IMF in Washington is ook al de mogelijkheid geopperd de GAB uit te breiden om financiële crises als eind vorig jaar in Mexico het hoofd te bieden. Voor Mexico werd een totaalpakket van 50 miljard dollar samengesteld, waarvan het IMF bijna 18 miljard voor zijn rekening neemt.

In de concept-verklaring wordt voorts gesuggereerd dat het IMF meer zou kunnen lenen op de kapitaalmarkt, indien snel middelen nodig zijn voor gevallen als Mexico. Deze aanbeveling staat echter tussen haken, wat erop duidt dat de G7-landen het er niet over eens zijn.

Verder worden aanbevelingen gedaan om de financiële informatie van landen aan het IMF te verbeteren, zodat crisisdreigingen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.

De Canadese minister van financiën, Paul Martin, verklaarde gisteren dat de besluiten in Halifax aanzienlijk van het nu uitgelekte concept kunnen afwijken. (Reuter, AP, AFP, DPA)