'Tijdelijke subsidies in zorg verlengd'

DEN HAAG, 8 JUNI. Subsidies van de Ziekenfondsraad die tijdelijk zijn bedoeld, worden jaar na jaar verlengd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat vanochtend is gepubliceerd.

De subsidieverlening door de raad voldoet niet altijd aan de regels die de minister van volksgezondheid en de raad daarvoor hebben opgesteld. Een belangrijke oorzaak van het verlengen van subsidies is de stagnatie in de besluitvorming over de stelselherziening in de volksgezondheid, aldus de Rekenkamer. De Rekenkamer oordeelt positief over de financiële afhandeling van de subsidies door de Ziekenfondsraad.

De raad verleende in de periode 1989-1994 voor ruim dertien miljard gulden aan subsidies. Het betreft geld voor intensieve thuiszorg en andere experimentele vormen van zorg, subsidies voor onderzoek en voor 'pseudo-verstrekkingen'. Dat zijn zorgvoorzieningen die na een experimentele fase wachten op opname in het reguliere ziekenfonds- of AWBZ-pakket, zoals de gezinsverzorging en de sociaal-pedagogische diensten. Doordat al jarenlang onduidelijkheid bestaat over de voortgang van de stelselherziening, zijn twintig pseudo-verstrekkingen nog steeds niet overgebracht naar het reguliere pakket. De Rekenkamer vindt dat een ongewenste situatie, omdat de aanspraak die verzekerden kunnen maken op een gesubsidieerde voorziening beperkter is dan de aanspraak die zij kunnen maken op voorzieningen in het AWBZ-pakket of in het ziekenfonds.