Stedelijk viert eeuwfeest met vier exposities

AMSTERDAM, 8 JUNI. Het Stedelijk Museum in Amsterdam viert op 14 september zijn honderdste verjaardag met de opening van vier tentoonstellingen. Op een daarvan is het werk te zien van jonge, vooral Europese kunstenaars. Uit Nederland doet Aernout Mik mee. Verder is er aandacht voor de collectie die de Nederlandse privé-verzamelaar Regnault in 1953 aan het museum schonk en die een belangrijk onderdeel van het Stedelijk vormt. De verzameling omvat werk van onder meer Chagall, Braque, Picasso, Redon, Kandinsky en Zadkine.

Ook de kunst in het digitale tijdperk komt aan bod. Op een computer in het Stedelijk zullen kunstwerken te zien zijn die op verschillende plekken elders zijn opgesteld. Via De Digitale Stad is de collectie van het Stedelijk te bekijken.

Op de vierde tentoonstelling, Honderd jaar typografie, wordt de geschiedenis van het museum geschetst aan de hand van posters, catalogi, foto's en ander materiaal. Museumdirecteur Rudi Fuchs toont in de erezaal een persoonlijke visie op het verzamelen van moderne en hedendaagse kunst door het Stedelijk. De tentoonstellingen duren tot 29 oktober.