Staat koopt dollars voor Apache

AMSTERDAM, 8 JUNI. Uit de weekstaat is een verrassende daling af te leiden van DNB's deviezenreserve. Na de gecoördineerde valuta-interventies van vorige week, waarbij dollars werden gekocht, en de daaropvolgende koersstijging van de Amerikaanse munt, was op een waardestijging van de deviezenvoorraad gerekend. Door op termijn dollars te kopen, heeft het Ministerie van Financiën deze verwachting echter doorkruist.

De afname van de deviezenreserve bedraagt volgens de weekstaat (per 6 juni) 817 miljoen gulden. Rekening houdend met de koerswinst op die reserve van 266 miljoen gulden en met de dollar-interventies, kan worden afgeleid dat DNB voor ongeveer 1,1 miljard gulden aan vreemde valuta heeft verkocht. Navraag bij DNB en bij het Ministerie van Financiën leerde dat dit verband houdt met de aanschaf van Apache-helicopters, waartoe onlangs is besloten. DNB heeft uit haar voorraad dollars verkocht aan banken en daarbij afgesproken deze over enige tijd, wanneer de Apaches moeten worden betaald, weer terug te kopen tegen de huidige termijnkoers. DNB loopt daarmee over de aanschaf geen valutarisico meer.

De verkoop van dollars aan banken heeft Minister Zalm de geldmarkt flink verkrapt. Dit effect werd nog versterkt door betalingen aan 's Rijks schatkist van 3,7 miljard gulden, vooral uit hoofde van de reguliere einde-maands belastingafdrachten, en door de toename van de bankbiljettencirculatie met 0,5 miljard gulden, verband houdend met de Pinkster-aankopen. Ter compensatie schroefde DNB de kasreserveverplichting met krap 5 miljard gulden terug, waardoor de roodstand van banken - voorschotten in rekening courant en beleningen - per saldo met 0,5 miljard gulden toenam.

Het tarief voor de nieuwe belening, die morgen ingaat, wordt vandaag bekend gemaakt. Een tariefsverlaging is daarbij niet uitgesloten, gezien de onverminderde kracht van de gulden ten opzichte van de D-mark en de dalende tendens van de geld-markttarieven. Er resteert dan wel een zeer krappe marge tussen het beleningstarief en de voorschotrente van slechts 0,1 procentpunt. Hoewel dat in het verleden wel vaker is voorgekomen, zou DNB, gelet op de korte tijd die is versterken sinds de vorige tariefsverlaging op 30 mei en gelet op de onzekerheid rond de besluiten van de Bundesbank-vergadering van volgende week, kunnen overwegen haar kruit nog even droog te houden.

Bron: Economisch Bureau ING Groep