Signaal kampt met negatief eigen vermogen

ROTTERDAM, 8 JUNI. Hollandse Signaalapparaten (militaire elektronica) in Hengelo heeft 1994 afgesloten met een negatief eigen vermogen van 73 miljoen gulden. De daling van het eigen vermogen, vorig jaar nog 17 miljoen gulden positief, is het gevolg van een grote afboeking van betaalde goodwill bij de overname door het Franse elektronicaconcern Thomson-CSF in 1990.

Volgens de Signaal-directie is de financiële positie van het bedrijf slechts “ogenschijnlijk zorgwekkend” en geheel toe te schrijven aan de boekhoudkundige verwerking van de overname. De totale goodwill (708,6 miljoen gulden) is nu geheel afgeboekt. Het eigen vermogen zal, zo verwacht de directie, in twee jaar weer positief zijn.

De directie van Signaal noemt 1994 in het zojuist verschenen jaarverslag een “uitstekend jaar”. Orderontvangst en omzet overtroffen de doelstellingen. Voor het eerst sinds jaren was de orderportefeuille aan het eind van het jaar beter gevuld dan aan het begin.

Door de hoge afschrijvingen sinds 1990 heeft Signaal voortdurend negatieve resultaten geboekt. Over 1994 kwam het verlies uit op 90 miljoen, een verbetering met 22,8 miljoen gulden tegenover 1993. Het operationeel resultaat toonde ook een aanzienlijke verbetering. Dit steeg van 20,9 naar 47,7 miljoen gulden. De netto omzet steeg met één procent tot 660 miljoen gulden.

Holland Signaal is optimistisch over de toekomst. Niet alleen zal het reusltaat over 1995 niet meer worden beïnvloed door afboekingen van goodwill, ook lijkt de militaire markt, na de halvering in de voorbije jaren, te stabiliseren. Verder profiteert de onderneming van de voortgaande nadruk op kostenbeheersing. In de afgelopen drie jaar schrapte Holland Signaal ruim 1700 arbeidsplaatsen. De ondernemingsraad heeft inmiddels ingestemd met het schrappen van nog eens 125 van de 2800 banen.

De eerstkomende jaren hoeft Signaal zeker geen belasting te betalen. Het bedrag aan compensabele verliezen bedroeg eind vorig jaar 553 miljoen gulden.