Shoah (2)

Dr. Anton van Hooff (classicus) houdt een pleidooi voor het behouden van taal. “Dingen moeten bij hun naam genoemd kunnen worden. Daarom moet de vernietiging van joden niet worden gemythologiseerd tot holocaust. Het was massamoord.”

Mijns inziens wordt Van Hooff door goede bedoelingen gedreven. Niettemin blijft de vraag of deze verandering ook een verbetering is. De 'Sho'ah' was niet slechts massamoord, het was een wereld op zichzelf, gedreven door een logica van vernietiging. Een wereld waar, via weldoordachte en systematische uitvindingen en uitvoering van ontelbare soorten vernederingen en martelingen, voordat de slachtoffers echt werden vermoord, hun menselijkheid, hun waardigheid werd vernietigd. Laat de Sho'ah Sho'ah blijven. Laat ons beseffen dat het een gebeurtenis is die zich moeilijk in taal laat beschrijven, en zeker niet in één woord. Mocht men toch een woord zoeken, dan is het Hebreeuwse woord Sho'ah toepasselijker. Wel te verstaan hoe het in de Tenach (Oude Testament) voorkomt, met name in Spreuken 3:25 waarin wij lezen: 'Vrees niet van haastigen schrik, noch van de verwoesting der goddeloozen, als zij komt'.

    • Drs. Betty Wulfson