Shoah (1)

In het stuk 'Holocaust was gewoon massamoord' (NRC Handelsblad, 1 juni) schrijft dr. A. van Hooff: “In de Griekse Septuagint-vertaling van het Oude Testament wordt 'holokaustos' gebruikt als vertaling van het Hebreeuwse Sjoah, bijvoorbeeld in 1 Samuel 7:9”. Deze zin bevat twee onjuiste mededelingen. Ten eerste komt de term sjoah in 1 Sam. 7:9 niet voor. Ten tweede gebruikt de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel de term 'holokaustos' niet één enkele keer als vertaling van het Hebreeuwse 'sjoah' dat grootscheepse vernietiging betekent, maar als vertaling van het Hebreeuwse 'olah' dat een offer aanduidt dat geheel verbrand wordt.

    • Chavah Rodrigues Pereira