Rabo neemt Nederlandse tak Swiss Bank over

AMSTERDAM/UTRECHT, 8 JUNI. Rabobank neemt het Amsterdamse effectenkantoor van Swiss Bank over. Daarmee zal de bank haar effectenactiviteiten in de hoofdstad gaan concentreren. Vanmiddag wordt voor de overname een intentieverklaring getekend.

De nieuwe effectenbank onder de vlag van Rabo zal zich concentreren op de handel in grote pakketten aandelen en obligaties voor voornamelijk institutionele beleggers. Swiss Bank Corporation Nederland heeft 40 medewerkers en is actief als market maker in 10 aandelenfondsen waaronder Philips, Elsevier, KPN, Shell en Unilever. Ook de plaatsing van aandelen bij emissies is een activiteit die Rabobank wil overnemen.

Volgens de woordvoerder van Rabobank betekent de stap geen verwijdering tussen zijn bank en de Robeco Groep, waarmee enkele jaren geleden een strategische alliantie is aangegaan. “De samenwerking met Robeco heeft vooral betrekking op handel voor particuliere beleggers”, aldus de woordvoerder.

Rabobank heeft al eerder gezegd haar effectendivisie te willen uitbouwen. In april werd daartoe een vernieuwde en grotere dealingroom geopend. Met de overname van Swiss Bank in Nederland breidt de bank haar invloed op het Damrak belangrijk uit. Daarmee loopt ze niet in de pas met ABN Amro en ING Bank, die de coördinatie van hun effectenactiviteiten juist vanuit Amsterdam naar Londen hebben overgebracht.

Met de verkoop van de Amsterdamse effectendochter is Swiss Bank de eerste buitenlandse bank die Nederland verlaat sinds de vestigingseis is opgeheven. Vorige week besloot de ledenvergadering van de beurs dat effectenhuizen niet langer in Amsterdam hoeven te zijn gevestigd om op het Damrak te mogen handelen. De verwachting is dat meerdere buitenlandse banken Beursplein 5 vanuit hun thuisbasis zullen gaan bespelen.

Rabo-topman H. Wijffels, die vanochtend de jaarvergadering van de bank toesprak, verwacht voor het lopende jaar “enige stijging” van het resultaat van zijn bank ten opzichte van 1994. In de eerste helft van 1995 zal Rabobank echter “ongeveer eenzelfde bedrijfsresultaat” laten zien ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

Rabobank ondervond de afgelopen maanden hinder van de verkrappende rentemarges en de waardedaling van enkele belangrijke valuta, aldus Wijffels. Het beursklimaat was slechter dan een jaar geleden waardoor Rabo minder verdiende aan effectenprovisies en het doorsluizen van gelden naar de beleggingsfondsen van Robeco waarvoor de bank een vergoeding krijgt. Ook de recente afschaffing van de tarieven voor het particuliere betalingsverkeer beïnvloedt de resultaten negatief.

Daartegenover staat volgens Wijffels dat de kredietverlening door de lokale Rabobanken opnieuw “flink” is toegenomen. Daarmee lijkt Rabo nog steeds marktaandeel te winnen van de andere grootbanken. Maar Wijffels verwacht dat de groei van de kredietverlening over het gehele jaar lager zal uitkomen dan de 10 procent die vorig jaar behaald werd.

Op de spaarmarkt heeft Rabobank volgens Wijffels een belangrijke slag geslagen. Twee nieuwe spaarfondsen van Rabo - Dividend Sparen en Groei Sparen - hebben in ruim drie maanden een miljard gulden aan inleg binnengehaald. De benadering van de jongerenmarkt werd eveneens succesvol genoemd met een stijging van het aantal rekeninghouders in die categorie van 50 procent tot 630.000 in 12 maanden. De totale goei aan toevertrouwde middelen van 5 procent in 1994 zal volgens Wijffels dit jaar verbeterd worden.