Positie kinderen in Afrika slechter

ABIDJAN, 8 JUNI. De positie van kinderen in de steden van West- en Centraal-Afrika verslechtert omdat zij steeds vaker moeten werken, in de prostitutie gaan of worden gedwongen te bedelen om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Dit zegt UNICEF, de VN-organisatie die opkomt voor de rechten van het kind.

Volgens de organisatie behoort het inmiddels tot de dagelijkse praktijk dat kinderen uit arme families te werk worden gesteld. Twintig procent van de Afrikaanse kinderen, ongeveer veertig miljoen jongens en meisjes onder de vijftien, verrichten arbeid. Volgens UNICEF kan dat cijfer binnen vijf jaar worden verdubbeld als niets wordt ondernomen. (Reuter)