Personalia

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de herbenoeming van J. M. Saleh met ingang van 15 januari 1996 tot gouverneur van de Nederlandse Antillen. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. Koningin Beatrix moet de voordracht nog goedkeuren.