Personalia

Prof.dr. P.J. van der Maas en prof.dr. G. van der Wal gaan het onderzoek naar de meldingsprocedure voor levensbeëindigende handelingen door artsen uitvoeren. De ministers Sorgdrager (justitie) en Borst (volksgezondheid) zegden de Tweede Kamer dit onderzoek vorig jaar toe. Sinds een jaar geldt er een nieuwe procedure voor het melden van euthanasie door artsen. Van der Maas, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, leidde enkele jaren geleden het onderzoek naar de euthanasiepraktijk in Nederland dat deel uitmaakte van het werk van de commissie-Remmelink. Van der Wal is bijzonder hoogleraar kwaliteit van zorg aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het evaluatie-onderzoek moet 1 september 1996 zijn afgerond.