Onderzoek: Kim Wannet

Grafiek: Door de daling van de dollarkoers kan het bruto binnenlands produkt (bbp) dit jaar ruim een half miljard gulden lager uitkomen dan geraamd. Blijft de Amerikaanse munt laag genoteerd, dan kan de economische groei in 1996 twee miljard (0,3 procent) onder de jongste prognoses blijven.

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde twee maanden geleden de meest recente officiële voorspellingen bij een veronderstelde gemiddelde dollarkoers van 1,70 gulden. Het bureau rekende ook een ander scenario door, waarin het uitging van een dollar van 1,60 gulden. Dat beeld is nu realistischer.

Volgens het CPB heeft een daling van de Amerikaanse munt grote effecten op de handel en dus op de economie. Zo daalt de uitvoer naar de Verenigde Staten. Amerikanen moeten Nederlandse goederen immers betalen in harde guldens. Bedrijven die afhankelijk zijn van deze export leveren banen in, waardoor er dit jaar 3.000 en in 1996 10.000 arbeidsplaatsen minder bijkomen. Voor consumenten doet het CPB een vrolijker voorspelling. De invoerprijs van goederen die in Amerikaanse dollars moeten worden afgerekend daalt, waardoor het consumentenprijspeil minder stijgt dan oorspronkelijk geraamd. De koopkracht verbetert en Nederlanders kunnen meer consumeren dan verwacht.

De cijfers in deze grafiek hebben een dubbele betekenis: het CPB geeft er ook mee aan dat aannamen met betrekking tot onzekere ontwikkelingen duidelijk invloed hebben op de uitkomst van berekeningen.

    • Gevolgen Daling Dollarkoers op de Economie
    • Nederlandse Economie uit Koers