Ohra ziet winst 14 pct toenemen

Verzekeraar Ohra heeft in 1994 op een omzet van 1,33 miljard gulden (7 procent meer dan in 1994) een 14 procent hoger netto resultaat van 32,9 miljoen gulden behaald, duidelijk meer dan de 10 procent winststijging die eerder werd verwacht.

Hoewel het merendeel van de activiteiten van de verzekeringsgroep bijdroegen aan het resultaat, werd nog verlies (1,4 miljoen gulden) geleden op de Nederlandse levenportefeuille. Als verklaring hiervoor wijst Ohra op de forse groei van het aantal levenpolissen en de daarmee gepaard gaande aanloopkosten. Ook de afdeling recreatie, waartoe de touroperators Bex Reizen en Sindbad behoren, bleef in rode cijfers steken, al zij het dat het verlies in die sector aanzienlijk kon worden teruggedrongen van 6,2 miljoen in 1993 tot 1,5 miljoen vorig jaar. Het bedrijfsonderdeel ziektekostenverzekering bleef verreweg de grootste activiteit van Ohra. Dit onderdeel produceerde bijna 55 procent van de totale omzet en leverde 19,5 miljoen gulden winstbijdrage op.