NAVO: Nederland moet meer uitgeven aan leger

BRUSSEL, 8 JUNI. De NAVO heeft Nederland opgeroepen om zijn defensie-uitgaven de komende jaren fors te verhogen. De Nederlandse defensie-begroting bedraagt thans 13,5 miljard gulden, ongeveer 3 miljard gulden onder de 'oriëntatienorm' die de NAVO van nu af aan zal hanteren bij het beoordelen van de defensie-inspanningen van de lidstaten.

De nieuwe 'normen' voor de militaire uitgaven zijn vandaag vastgesteld op de halfjaarlijkse bijeenkomst van de NAVO-ministers van defensie in Brussel. Ten tijde van de Koude Oorlog ging de NAVO uit van een jaarlijkse groei van de defensie-uitgaven van drie procent. Wie niet aan dat criterium voldeed werd door de andere landen op het matje geroepen. De nieuwe uitgavennormen zijn niet zo hard, ze moeten veeleer worden beschouwd als een 'oriëntatiepunt', aldus diplomaten bij de NAVO. De 'zachte' normen dienen vooral om de ministers van defensie in hun eigen land houvast te bieden bij de verdediging van hun defensiebudgetten in het parlement.

Het Nederlandse defensiebudget van 13,5 miljard gulden komt overeen met 2,26 procent van het BNP. Bij het bepalen van de nieuwe norm, is uitgegaan van het huidige gemiddelde van de defensie-uitgaven van alle vijftien lidstaten van de NAVO, met in achtneming van een kleine marge naar boven voor nieuwe investeringen. Op die manier komt de voortaan te hanteren NAVO-richtlijn uit op 2,68 procent van het BNP, ruim 0,4 procentpunt boven het huidige Nederlandse niveau. Met Nederland voldoen op dit moment nog vijf andere lidstaten niet aan de nieuwe richtlijn.

Minister van defensie, J. Voorhoeve, was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar, maar aangenomen wordt dat hij kan instemmen met de nieuwe gedragslijn van de NAVO, aangezien hij zelf in Brussel heeft aangedrongen op het vastleggen van enkele algemeen gelden normen.

    • Wim Brummelman