Kok: snel nieuwe wet prestatiebeurs

DEN HAAG, 8 JUNI. Minister Ritzen (onderwijs) draait niet alleen op voor het gat in zijn begroting dat is ontstaan door onverwachte verwerping van de prestatiebeurs in de Eerste Kamer. Gisteren verklaarde minister-president Kok in de Tweede Kamer dat de budgettaire problemen een zaak zijn van het gehele kabinet. Omdat het wetsontwerp door senaat is verworpen doordat een paar senatoren afwezig waren, zal Ritzen waarschijnlijk binnen een paar weken een nieuw vrijwel identiek wetsontwerp indienen, zo kondigde hij gisteren aan.

Het gat dat dit jaar op Onderwijs is geslagen, 180 miljoen gulden, kan volgens Kok gemakkelijk worden gedekt door “een taakstellende onderuitputting” bij alle ministeries. Hij bedoelt met deze term dat hij verwacht dat de departementen aan het einde van het jaar voldoende geld zullen overhouden. Deze toezegging betekent wel dat de eventuele meevallers ten bate van de monumentenzorg, die het kabinet in de Voorjaarsnota in het vooruitzicht stelde, mogelijk niet door zullen gaan.

Voor de rest van het directe financiële probleem, ca 360 miljoen gulden in 1996, zal het kabinet beraadslagen tijdens de begrotingsonderhandelingen deze zomer. Dan zal waarschijnlijk ook worden bezien hoe de effecten op de langere termijn zullen worden verrekend. Volgens het regeerakkoord moet in 1998 één miljard gulden worden bezuinigd op de studiefinanciering. Nu de wet op de prestatiebeurs is verworpen wordt die doelstelling moeilijk haalbaar, ook als de wet volgend jaar alsnog wordt ingevoerd.

Kok zei verder dat het kabinet overweegt om onderdelen van het verworpen wetsvoorstel op korte termijn alsnog opnieuw bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend. Dat geldt bijvoorbeeld voor het voornemen om de kinderbijslag voor studenten van 18 jaar en ouder met ingang van volgend jaar af te schaffen. Dat zou de strop voor volgend jaar beperken tot 375 miljoen gulden, in plaats van 490 miljoen gulden. VVD-Tweede-Kamerlid M. de Vries zei echter vanmorgen daarmee grote moeite te hebben.