Kamer worstelt met Dzongkha-versie PKB

DEN HAAG, 8 JUNI. Wordt de PKB Schiphol nu wel of niet in het Dzongkha vertaald? Die vraag was gisteren het thema van een Tweede-Kamerdebat over milieu-verdragen die de Nederlandse regering eerder sloot met Bhutan, Benin en Costa Rica. In de verdragen staat voor het eerst het begrip wederkerigheid centraal: wij leren van hen en zij leren van ons, is het motto. De verdragen staan voor 26 miljoen gulden op de begroting van ontwikkelingssamenwerking, maar moesten nog door het parlement worden goedgekeurd.

Alle fracties bleken met de verdragen te kunnen instemmen, maar, vroeg CDA-parlementariër Van Ardenne zich af, gaat het niet wat ver om in het kader van de wederkerigheid de PKB Schiphol in het Dzongkha, de officiële taal van Bhutan, te vertalen? Namens de VVD meende Hessing dat het hier om een “onrealistische verplichting” ging. Minister De Boer (VROM) zei niets te weten van een dergelijke vertaling, waarna Roethof (D66) vertelde dat volgens haar het Amsterdamse Milieudefensie voor het vertalen zorg had gedragen, zij het met subsidie van Ontwikkelingssamenwerking.

In dat geval kon De Boer ermee leven, zei ze, maar Hessing niet. “De vraag is of wij zoiets moeten subidiëren, aanmoedigen en uitlokken.” Van Ardenne dacht dat het einde al snel zoek zou raken. “Wellicht dat wij hierna de vertalingen van de aanlegplannen van de Betuwelijn, of van het Natuurbeleidsplan of van het al of niet uitplaatsen van militaire terreinen uit de ecologische zone krijgen.” Minister Pronk dacht daar anders over. Het introduceren van wederkerigheid in milieu-verdragen met ontwikkelingslanden was volgens hem “geen hobbyisme”, maar “vernieuwend, boeiend, spannend en katalyserend”.

Navraag leerde vanmorgen dat Milieudefensie “alleen maar een soort folder” heeft gemaakt over de uitbreiding van Schiphol, aldus een woordvoerder, en dan niet in het Dzongkha, maar slechts in het Spaans van Costa Rica. “Want er was maar weinig subsidie beschikbaar.” Intussen heeft de VVD voorgesteld om het verslag van het Kamerdebat in het Dzongkha te vertalen, om de verdragslanden te laten zien hoe Nederland worstelt met de reikwijdte van het begrip wederkerigheid.