Kabinet stuurt 170 man extra naar Bosnië

DEN HAAG, 8 JUNI. Om de troepenmacht van de Verenigde Naties, UNPROFOR, in Bosnië te handhaven stuurt de regering een extra contingent mariniers naar Bosnië van in totaal 170 man.

Zij maken deel uit van een snel inzetbare multinationale eenheid, die tot taak heeft de veiligheid en effectiviteit van daar al aanwezige VN-eenheden te vergroten.

Dat schrijven de ministers Van Mierlo (buitenlandse zaken) en Voorhoeve (defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. Vanmiddag zal er in de Kamer een debat worden gevoerd over de extra uitzending. Het gaat om een zwaar bewapende mortiercompagnie van de mariniers, aangevuld met een mortieropsporingseenheid van de landmacht. Kamerleden hebben wel veel vragen over de inzet van de militairen, maar zij zullen instemmen met hun vertrek.

Voorwaarde voor de inzet van de compagnie is instemming van de Verenigde Naties met het uitsturen van een multinationale troepenmacht. De nieuw te vormen eenheden moeten de zelfbescherming van de huidige UNPROFOR-troepen verbeteren en de humanitaire hulpverlening waarborgen. De eenheden zijn, volgens de brief van de ministers, voldoende zwaar bewapend om extra bescherming te bieden en het gebruik van geweld ter belemmering van UNPROFOR's humanitaire taak te ontmoedigen en zo nodig, binnen het huidige mandaat, te beantwoorden.

De Nederlandse eenheid komt onder leiding te staan van VN-commandanten ter plekke. Binnen de multinationale eenheid, waaraan naast Fransen en Britten ook kleine contingenten Spanjaarden en Nieuw-Zeelanders zullen deelnemen, komen de Nederlanders onder het bevel van het Britse 'Light Gun Regiment'. De Nederlandse mariniers hebben ervaringen met optreden met Britten: zij maken deel uit van de UK/NL Landing Force, die regelmatig oefent voor optredens binnen en buiten de NAVO.

De komende dagen wordt volgens de ministers nog druk overleg gevoerd tussen de troepen leverende landen en de VN over het optreden van de multinationale eenheid (10.000 man) in Bosnië. Overwogen wordt om de militairen te laten opereren met groene voertuigen in plaats van de wit geverfde VN-voertuigen. De militairen zullen ook groene helmen dragen maar wel met VN-emblemen. Dat is volgens de ministers om operationale redenen.

De regering is van mening dat een extra Nederlandse inzet bijdraagt aan solidariteit. Als Nederlandse blauwhelmen bijstand nodig hebben, dan is die solidariteit, aldus de regering, van groot belang. Militaire commandanten wijzen op het feit dat de nieuw gevormde eenheid ook kan worden gebruikt voor de evacuatie van 22.000 man VN-troepen uit Bosnië. Volgens de NAVO zijn daar overigens 50.000 militairen voor nodig. De Verenigde Staten hebben toegezegd aan een evacuatie mee te werken.