Essay verdeling van geslachten

AMSTERDAM, 8 JUNI. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft de journaliste Xandra Schutte opdracht gegeven een essay te schrijven over 'de verdeling van mensen in geslachten'. Vragen die daarbij volgens het Fonds aan de orde moeten komen zijn: hoe verschuiven de geslachten bij het telkens opnieuw creëren van nieuwe identiteiten, vervagen de geslachten niet meer en meer, en gaan we op op weg naar een derde, vierde, vijfde sexe? Met de opdracht is een bedrag van ƒ 12.500 gemoeid.