Cools' kauwen

Ook deze maand juni zijn de kauwenkolonie, de heemtuinen en het kunstatelier van Achilles Cools in het Belgische Geel weer te bezoeken.

De heemtuinen, met een oppervlakte van 2,5 ha, zijn van een grote verscheidenheid. Er zijn waterpartijen, moerassen, vennetjes, orchideeëngraslanden, heide, kalkhellingen, struweel, houtwallen en een stapelmuur. Volgens Cools broeden er momenteel zo'n 52 verschillende soorten vogels, waaronder ransuil, steenuil, torenvalk, sperwer, groene - bonte - en zwarte specht, bosrietzanger, bonte vliegenvanger, kuifmees, goudhaantje, patrijs, spotvogel en braamsluiper. Ook bloeien er talrijke planten, zoals zonnedauw, hondsroos, dwergvlas, duizendguldenkruid, ogentroost, rechte ganzerik en grondster, naast duizenden wilde orchideeën, ratelaars en klokjesgentianen.

Het kunstatelier toont behalve etsen en beelden ook schilderijen van kauwen op reuzeformaat.

Voor rondleidingen inl 00 32 14 586 380.