Clinton spreekt zijn eerste veto uit tegen Congresbesluit

WASHINGTON, 8 JUNI. De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren voor het eerst in zijn presidentiële carrière een veto uitgesproken. Die stap maakte 16 miljard dollar aan extra bezuinigingen op de begroting van dit jaar ongedaan. De Republikeinen in het Congres hadden deze voorstellen aangenomen.

Door in de eerste tweeëneenhalf jaar van zijn presidentschap geen veto uit te brengen heeft Clinton voor deze eeuw een record gevestigd. Presidenten plegen tientallen veto's per jaar uit te brengen. Clinton schrok hier echter voor terug omdat hij bang was de samenwerking met het Congres te verstoren.

De Republikeinen beschikken niet over de benodigde tweederde meerderheid om het veto van Clinton ongedaan te maken, zodat ze een compromis zullen moeten sluiten. Clinton heeft zelf een alternatief voorstel gedaan om zestien miljard dollar te bezuinigen. Uiteindelijk gaat het meningsverschil slechts om 1,5 miljard dollar, vooral voor besnoeiingen op onderwijs, terwijl er wel geld zou gaan naar nieuwe wegen en nieuwe rechtbankgebouwen voor districten van belangrijke Republikeinen. Clinton maakte van het tekenen van het veto een plechtige ceremonie om daarmee aan te tonen dat hij dreigementen met verdere veto's - op bezuinigingen op buitenlandse hulp of intrekking van het verbod op snelvuurwapens - serieus meent.