Bestuur AOV vraagt faillissement aan

ROTTERDAM, 8 JUNI. Het hoofdbestuur van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) heeft vandaag bij de rechtbank van Den Bosch het faillissement van de partij aangevraagd.

Uit financiële stukken van de partij is duidelijk geworden dat het AOV een schuld heeft van bijna drie ton. Gezien de beperkte financiële reserves is volgens advocaat mr. Th. Sandberg van het AOV faillissement onontkoombaar, zo heeft hij gisteren laten weten.

Aanvankelijk had de partij surséance van betaling aangevraagd, maar volgens Sandberg was het daar al te laat voor. In zo'n geval moet een curator bekijken of de financiële problemen nog kunnen worden opgelost. Uit de stukken is namelijk gebleken dat er een schuld is van tenminste 245.000 gulden, terwijl het AOV nog slechts 282 gulden en 45 cent in kas heeft.

Sandberg is in de arm genomen door het hoofdbestuur van het AOV onder leiding van de plaatsvervangend voorzitter A. Turkenburg. Turkenburg treedt op als voorzitter van de partij sinds oprichter M. Batenburg als lid is geroyeerd.

Sandberg zegt dat er ook geen sprake kan zijn van een algemene ledenvergadering van het AOV op zaterdag in Utrecht. “Die is wel uitgeschreven, maar ook weer geannuleerd.” Voormalig voorzitter van de partij Batenburg heeft toch een vergadering bijeengeroepen, ook al is dat formeel gezien geen vergadering van het AOV. Batenburg heeft 1.800 leden een uitnodiging gestuurd en hen gevraagd toch naar Utrecht te komen. De kosten voor de zaalhuur zijn door een particulier bijeengebracht.

Sandberg: “Ik heb een brief onder ogen gekregen aan de heer Batenburg dat hij is ontzet uit het lidmaatschap van het AOV. Dat betekent dat je dan niet de rechten van een lid kunt uitoefenen. De vergadering van zaterdag heeft dan ook geen enkele status.”

Een faillissement van de partij heeft nauwelijks gevolgen voor de vertegenwoordigers van het AOV in Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. Zij hoeven hun zetel niet op te geven. Hun salaris krijgen zij niet van de partij, maar van het rijk. Financieel gaan zij er juist op vooruit, omdat ze geen contributie meer aan de partij hoeven af te dragen.