Belasting au-pair niet altijd verplicht

DEN HAAG, 8 JUNI. Gastgezinnen voor au pairs zijn niet altijd verplicht loonbelasting en sociale verzekeringspremies te betalen. Meestal zal dat echter wel het geval zijn, omdat de meeste au pairs als werknemer huishoudelijke diensten verrichten. De inspecteur moet dat van geval tot geval vaststellen.

Dat schrijft staatssecretaris Vermeend (financiën) in antwoord op Kamervragen van de D66-afgevaardigden Dittrich en Giskes. De D66'ers reageerden op de uitspraak van het gerechtshof te Arnhem. Het hof concludeerde dat een au pair die als kinderoppas had gewerkt in loondienst was geweest waardoor het gastgezin terecht een navordering ontving voor achterstallige loonbelasting.

Volgens Vermeend betekent deze uitspraak echter niet dat alle au pairs als werknemer kunnen worden aangemerkt. Dat zou betekenen dat gastgezinnen zowel loonbelasting als sociale-verzekeringspremies moeten betalen. De bewindsman wijst er op dat eerst moet worden aangetoond dat de au pair op ten minste drie dagen per week werkzaamheden verricht, terwijl er bovendien sprake is van een gezagsverhouding tussen de betrokkene en het gastgezin. Deze zaken kunnen alleen van geval tot geval worden beoordeeld.

In het geval van het Arnhemse gastgezin heeft de belastingplichtige zelf aangegeven dat het meisje als werkneemster in dienst was. Hij deed dat door de kosten van de au pair als aftrekpost voor kinderopvang bij zijn aangifte inkomstenbelasting op te voeren.

Overigens geeft Vermeend aan dat au pairs over het algemeen wel degelijk als werknemer kunnen worden aangemerkt. Daarbij wijst hij erop dat betrokkenen over het algemeen ten minste vijf dagen per week huishoudelijke diensten verrichten. In die situatie is het gastgezin verplicht om de huishoudelijke hulp als werknemer bij de bedrijfsvereniging aan te melden. Hierdoor is betrokkene onder andere verzekerd tegen ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Een woordvoerder van de Detam (de bedrijfsvereniging die voor huishoudelijk personeel de WW, de WAO en de Ziektewet uitvoert) zegt dat een gastgezin verplicht is om een au pair als werknemer aan te melden als die op meer dan twee dagen per week huishoudelijke werkzaamheden (waaronder kinderoppas) verricht.