Barlaeus gymnasium mag fuseren met andere gymnasia

AMSTERDAM, 8 JUNI. Het Barlaeus gymnasium in Amsterdam mag samenwerken met openbare gymnasia in andere gemeenten. Met dat besluit heeft de Amsterdamse wethouder J. van der Aa (onderwijs) de weg vrijgemaakt voor de fusie van drie categoriale gymnasia onder een gemeenschappelijk bestuur.

Op initiatief van de Haarlemse onderwijs-wethouder C. Mooij hebben het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, het Felsenium in Velsen en het Barlaeus naar een bestuursvorm gezocht, die hun zelfstandigheid garandeert en financiële positie versterkt. Andere openbare, categoriale gymnasia kunnen zich bij dit bestuur aansluiten. Het plan van Mooij geeft openbare categoriale gymnasia de mogelijkheid te ontkomen aan de door gemeenten opgelegde fusies met andere schooltypen tot zogeheten brede scholengemeenschappen voor voorbereidend beroepsonderwijs, MAVO, HAVO, en VWO.

Mooij en Van der Aa verschillen nog wel van mening over de vorm die de samenwerking moet krijgen. Als het aan Mooij - en aan de schoolleiding van het Barlaeus - ligt, nemen de deelnemende gemeenten deel aan een bestuur dat de scholen meer vrijheid laat. Van der Aa wil dat de gemeenten helemaal uit het bestuur treden en de scholen onderbrengen in een stichting. Deze laatste bestuursvorm is voor openbare scholen wettelijk nog niet toegestaan. De Tweede Kamer behandelt na de zomer een voorstel van staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) dat dit mogelijk moet maken.

Van der Aa vreest dat hij door de bestuursvorm die Mooij voorstaat, zijn zeggenschap over de school kwijtraakt, terwijl hij wel financieel aansprakelijk blijft. Mooij zegt desgevraagd dat bij 'zijn' fusie de financiële aansprakelijkheid van de gemeente kan worden afgedekt. Voordeel van zijn plan vindt hij bovendien, dat de scholen direct kunnen gaan samenwerken en niet op goedkeuring van het parlement hoeven te wachten.

Voor zelfstandige scholen zijn met name de onderhouds- en personeelskosten een zware last. Van der Aa laat het Barlaeus daarom eerst 'financieel doorlichten' voor hij zijn definitieve goedkeuring aan de samenwerking geeft.

Ook de leiding van het tweede Amsterdamse gymnasium, het Vossius, is geïnteresseerd in samenwerking met de drie andere gymnasia, zo heeft rector A. Luger gisteren meegedeeld. Haar school is vorige week ontsnapt aan een gedwongen fusie met twee andere scholen in stadsdeel Zuid en een in Zuidoost. Het bestuur van stadsdeel Zuid wilde zo een brede scholengemeenschap oprichten, die op ruimere steun van de overheid kan rekenen. Door een financiële blunder van Zuid werd de fusie vorige week afgeblazen.