AOV-Statenleden staan nog steeds achter Batenburg

ROTTERDAM, 8 JUNI. Onder Provinciale-Statenleden van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) heerst verdeeldheid over de top van de partij. Van de twaalf Provinciale-Statenfracties spreekt een meerderheid zich positief uit over M. Batenburg, de onlangs door het hoofdbestuur geroyeerde voorzitter en oprichter van de partij. Slechts de provincies Drenthe en Overijssel steunen fractievoorzitter J. Nijpels in de Tweede Kamer. Dit blijkt uit een kleine enquête van deze krant onder fractievoorzitters of fractieleden van de ouderenpartij in de provincie.

“Batenburg is nog steeds ons visitekaartje”, zegt mevrouw H.J. Oomkes van de Groningse Statenfractie, die er veel belang aan hecht dat Batenburg als enige gekozen is binnen het hoofdbestuur en daarom het vertrouwen van de kiezers verdient.

Friesland heeft respect voor Batenburg, maar ziet als enige mogelijkheid om het AOV te redden het vertrek van zowel Nijpels als Batenburg. D. Hoeksema (69), fractievoorzitter van Provinciale Staten: “Het is heel triest. Het begint te lijken op een Corsicaanse familievete. Om de verhoudingen binnen het AOV te zuiveren moeten beide partijen verdwijnen. Zowel Nijpels als Batenburg moeten weg van het politieke toneel. Ze maken elkaar uit voor rotte vis. Die commotie moet snel overwaaien. Dan kan iedereen weer aan het werk.”

Hoeksema stelt voor Batenburg erelid van de partij te maken. “Een hommage aan de man die het allemaal bedacht heeft en door wiens ideeën de kiezer naar het verbond is gekomen.” De Drentse fractievoorzitter, S.A. van der Schoot, heeft kritiek op Batenburg omdat hij zich “niet aan de statuten houdt”, maar hij toont ook medelijden met de oprichter: “Ik vind het heel sneu dat hij nu zijn eigen geesteskind mede in de vernieling helpt.”

Eerder deze week vroeg het hoofdbestuur al surséance van betaling aan en gelastte daarom de voor zaterdag voorziene algemene ledenvergadering af. Nu vandaag het faillissement van de partij wordt aangevraagd, heeft zo'n vergadering volgens het hoofdbestuur in Eindhoven geen enkele status. Zes van de twaalf provinciale fracties zeggen daar nu gehoor aan te zullen geven en niet naar de vergadering in Utrecht te gaan.

A. Lexmond, fractievoorzitter van Flevoland, denkt dat het hoofdbestuur 'met opzet' surséance van betaling heeft aangevraagd om te voorkomen dat de vergadering zou doorgaan. “Als de leden op de vergadering namelijk zouden hebben mogen stemmen werd de groep Nijpels 'weggestemd'.”

De geroyeerde voorzitter Batenburg heeft besloten de vergadering wel door te laten gaan en heeft 1.800 leden een uitnodiging gestuurd en hen gevraagd de beslissing van het hoofdbestuur te negeren en de ledenvergadering toch bij te wonen. De kosten van de zaalhuur - die het hoofdbestuur zei niet meer te kunnen voldoen - is door een particulier bijeengebracht.

Het Groningse Statenlid Oomkes ziet als oplossing “een sterke bindende figuur” maar of de partij die kan voortbrengen is haar niet duidelijk. Noord-Brabant is ook voorstander van een “crisismanagement”, maar ook die fractie ziet niet welke mensen dat kunnen bewerkstelligen. De Zeeuwse eenmansfractie van L. van Doorn vreest voor een “afvalrace” maar is van mening dat op de algemene ledenvergadering “de dissidente groep” uit de partij kan worden gezet.

Alle fracties zijn het over eens dat de ruzies in Den Haag het werk in de provincie de laatste tijd onmogelijk hebben gemaakt. Bijna alle fractieleden zijn nieuwkomers in de politiek en zeggen hun handen vol te hebben aan de commissies waarin zij zitting hebben. Noord-Holland wil vooral rust en verwijt vijf à tien mensen nu de hele partij om zeep te helpen. “De Tweede-Kamerfractie maakt zich belachelijk en verziekt het voor de provincie. Wij worden niet serieus genomen door de gedeputeerden van andere partijen”, klaagt het Utrechtse fractielid C. van der Kolk.

Het doek is nog niet gevallen. De Statenleden hopen dat het ook niet zo ver komt, maar àls het AOV de failissementsaanvraag niet overleeft, dan bestaan er nog enkele alternatieven. “Ik laat me niet door dit conflict voor het blok zetten. De splitsing werkt niet door in Limburg. Wij verzinnen daar wel iets op”, zegt de fractievoorzitter P. Veugen van die provincie.

De fracties zijn zo doordrongen van het feit dat een ouderenpartij noodzakelijk is in Nederland dat zij bereid zijn te fuseren met de Unie 55+ of een nieuwe partij zullen oprichten “met nieuwe ouderen en een nieuw gezicht”.

    • Margot Poll
    • Eva Rensman
    • Met Medewerking van Peter de Greef