Soldatenbond eist in kort geding oproepstop

DEN HAAG, 7 JUNI. De vakbond voor dienstplichtigen VVDM eist in een kort geding tegen de Staat der Nederlanden dat het ministerie van defensie onmiddellijk stopt met het oproepen van dienstplichtigen. De bond verlangt voorts een schadevergoeding van 70.000 gulden voor iedere jongere die tot 1997 onder de wapenen wordt geroepen. Het geding dient eind deze maand bij de president van de rechtbank in Den Haag.

In 1998 zal de omvorming van de strijdkrachten tot een beroepsleger zijn voltooid. Defensie handhaaft tot 1 januari 1997 de opkomstplicht, maar roept gaandeweg wel steeds minder dienstplichtigen op.

De VVDM keert zich tegen deze gang van zaken. Volgens de bond wordt een “willekeurig geselecteerde kleine groep mannen” de dupe van het handhaven van de dienstplicht. Nog geen 10 procent van alle jongens is nodig om de laatste lichtingen te vullen, zegt de VVDM op grond van een rapport van het onderzoeksbureau Berenschot.

De bond wijst ook op de materiële schade die een dienstplichtige lijdt omdat hij aan de arbeidsmarkt wordt onttrokken. Volgens berekeningen van Berenschot bedraagt die schade voor de laatste groep dienstplichtigen tussen de 59.000 (laag opgeleiden) en 90.000 (hoog opgeleiden) gulden. (ANP)