'Redding van banken nodig'; Schuldenlast Japanse banken opnieuw groter

AMSTERDAM, 7 JUNI. De last van oninbare schulden voor de Japanse banksector is veel groter dan verwacht. Dit heeft directeur-generaal Yoshimasa Nishimura van het bankenbureau van het Japanse ministerie van financiën gisteren gezegd, zo berichtten Britse en Amerikaanse media vanmorgen.

De totale last van 'slechte' leningen bedraagt volgens Nishimura, die zijn uitspraken deed tegenover het Japanse parlement, rond de 40.000 miljard yen (725 miljard gulden). De hoge ambtenaar zei dat gezien de hoogte van dit bedrag het zeer waarschijnlijk is dat een aantal Japanse banken met publieke middelen van de ondergang moeten worden gered.

De nieuwe gegevens impliceren dat het saneren van de Japanse banksector kostbaarder zou kunnen worden dan de Amerikaanse spaarbankcrisis van eind jaren tachtig. De reddingsoperatie die daar voor nodig was, was met 100 miljard dollar (158 miljard gulden) de grootste tot nu toe.

De Japanse schuldencrisis ontstond toen de speculatieve bel in met name de grond- en vastgoedprijzen begin jaren negentig knapte. Veel banken en kredietinstellingen hadden hun cliënten geld geleend met grond of vastgoed als tegenwicht. De hardnekkige recessie die de Japanse economie vervolgens teisterde, verergerde de problemen met de debiteuren. Sinds begin jaren negentig zijn de prijzen van onroerend goed gedaald en de daling zet zich nog steeds voort. Het economisch herstel van Japan zet mondjesmaat door. Onder de mogelijke slachtoffers van de schuldencrisis bevindt zich een aantal kleinere banken en kredietinstellingen, maar volgens specialisten ook ten minste een van de grote Japanse banken.

De Japanse premier Takemura toonde zich gisteren terughoudend ten aanzien van het aanwenden van overheidsgeld om de banksector te steunen. Een vorige steunoperatie van twee kredietinstellingen, Tokyo Kyowa en Anzen leidde tot felle protesten, vanwege vermoedens van mismanagement. “We moeten dit onderwerp met voorzichtigheid behandelen in het licht van de publieke opinie en de richting van het parlementaire debat,” zei Takemura tegen het parlement.

De omvang van de probleemschulden wordt geschat op tussen de acht en tien procent van de omvang van de Japanse economie. Het berdrag geldt leningen waarvan de debiteur zes maanden of langer in gebreke is, leningen aan inmiddels failliete bedrijven en financieringen waarvan de voorwaarden zijn bijgesteld of afgezwakt. Volgens waarnemers is de onthulling van het bedrag er op gericht het publiek te doordringen van de ernst van het schuldenprobleem.